На 25.01.2021 г. БУМАР АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

повече информация