БУМАР АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 25.01.2021 г. БУМАР АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0388-C01 с предмет „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Дата на стартиране: 25.01.2021 г.
Дата на приключване: 25.04.2021 г.
Обща стойност на проекта: 74 000 лв.
Финансиране БФП: 100%