За нас

Предмет на дейност

Бумар е частна компания, създадена през 1997 г. с предмет на дейност добив, обработка и търговия на естествени скално – облицовъчни материали – мрамори, варовици, гранити и др.

През 2017 г., в партньорство с “Илинденски мрамор” , получава концесия за добив на скално – облицовъчни материали – мрамори от находище “Илинденци”, участък “Централен – 1”, разположен в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Бумар извършва геолого – проучвателна дейност в партньорство с Ил. Мрамор, като има кариера за барит, варовик Горна кремена и др.