За цеха

Производственият цех се намира на главен път Е 79, между с. Струмяни и с. Градешница, разположен на 20 декара. Собствената кариера за мрамори е на около 20 км. Бумар разполага с 3 бичещи машини – гатер, Арена 1200 и Д 2500, 1 полираща линия за големи плочи и 1 за малки плочи, 1 ръчна и 1 мостова полировачка, 2 обрязващи машини.

В партньорство с Илинденски мрамор е спечелен проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, договор номер BG16RFOP002-1.001-0052-C01.

Добивни машини

ДВР, каменорезна машина тип Самаг, багери, челни товарачи, сонди и др.

Производство

  • Паметници от мура, кавала, тилос, сивец и др.
  • Стъпала
  • Плотове и др. разнокаменни материали

Затворен цикъл

Обработка

2

Добив

1

Преработка

3