Кариери

Концесия на Находище „Илинденци“, участък Централен – 1

Има концесия на врачански варовик, находище „ Кремона“, на което не се работи. ( концесия за 25 години ). Сътрудничество с Ил. Мрамор за гнайсови кариери и барит. Подробности за европроекта: номер на договора BG16RFOP002-1.001-0052-C01, наименование на проекта – Внедряване на иновативен производствен процес в “ Илинденски Мрамор “ ООД.

Геология

  • 1. Луковит – концесия на находище, в процес на подписване на конц. Договор и изработване на ОВОС.
  • 2. Агликина поляна – сиво – бели, бели и цветни мрамори – в процес на изработване на ОВОС.
  • 3. Белица – в района на Илинденци за сиви и сиво – бели мрамори. (това са находища в процес на взимане на концесия!)