Полезна информация

Скалите в земната кора биват магмени, седиментни и метаморфни. Магмените се делят на интрузивни и ефузивни, като интрузивните се зараждат при застиване на магмата в земната кора, докато ефузивните се образуват при изливане на лавата на повърхността.

Таблица на Мос

Твърдост по Моос Минерал Абсолютна твърдост
1 Талк (Mg3Si4O10(OH)2) 1
2 Гипс (CaSO4·2H2O) 3
3 Калцит (CaCO3) 9
4 Флуорит (CaF2) 21
5 Апатит (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) 48
6 Ортоклаз (KAlSi3O8) 72
7 Кварц (SiO2) 100
8 Топаз (Al2SiO4(OH-,F-)2) 200
9 Корунд (Al2O3) 400
10 Диамант (C) 1600

Седиментни скали

  • Варовик
  • Пясъчник
  • Травертин и др.

Метаморфни

  • мрамор
  • гнайс.

Мрамори

Мраморите (от гр дума „мармарос“ – блестящ ) са зърнесто – кристални материали, получени от прекристализация на варовици и доломити при висока температура и голямо налягане, в резултат на което се получава кристален строеж с разнообразни разцветки и рисунък.
Мраморите в находище Илинденци са представени от декоративни типове И1-2, И3-4 и И6.

  • И1-2 – представен е от мрамори със снежнобял цвят. Те са здрави, плътни и масивни. Предимно са дребно и среднокристалинни.
  • И3-4 – изграден е от светлосиви, сиви- до тъмносиви мрамори. Те са изключително здрави, плътни и масивни.
  • И6 – Обединява в себе си мрамори със снежнобял цвят. Те са масивни. Дребно- до среднокристалинни.
Декоративен тип Обемна плътност, гр/см3 Специфична плътност, гр./см3 Обща пористост, % Якост на натиск във въздушно сухо състояние, Mpa Коефициент на мразоустойчивост Якост на опън във въздушно сухо състояние, Mpa Износване по Девал, %
И3-4 2,66 2,73 2,44 91,4 0,87 9,5 3