Продукти

Мура (тъмна и характерна), Кавала, Тилос, Сивец, Пиргос, Варовик (А и АБ), Сани (разновидности и други продукти от Египет), травертин (македонски), гранити (Зимбабве, китайски), туфа (жълтеникава), гнайси.

БУМАР е ексклузивен партньор на фирма РИ – ЕП http://www.riep-travertine.mk

Бумар АД изработва камини, стълбища, плотове, облицовки на къщи и облицовки на общински сгради от камък – мрамор, варовик, травертин, гранит, туфа.